2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa cho ech sinh san nhan tao trai vu

2 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.1988 giây.
Cho Ếch Sinh Sản Nhân Tạo Trái Vụ Cho Ếch Sinh Sản Nhân Tạo Trái Vụ

Nuôi ếch trái vụ cho giá bán gấp đôi, nhưng người nuôi vẫn phải thường xuyên “đỏ mắt” tìm con giống bởi ếch chỉ sinh sản được vào mùa mưa (từ tháng 4 đến tháng 8). Gần đây, với sự tận tụy trong nghề, anh…

16/12/2011

Cách Cho Ếch Sinh Sản Nhân Tạo Trái Vụ Cách Cho Ếch Sinh Sản Nhân Tạo Trái Vụ

Nuôi ếch trái vụ cho giá bán gấp đôi, nhưng người nuôi vẫn phải thường xuyên “đỏ mắt” tìm con giống bởi ếch chỉ sinh sản được vào mùa mưa (từ tháng 4 đến tháng 8). Gần đây, với sự tận tụy trong nghề, anh…

25/02/2014

Sản phẩm được tài trợ