Tìm kiếm với từ khóa ky thuat cham soc nuoi duong ga con giong

27596 kết quả được tìm thấy trong khoảng 5.0702 giây.
Kỹ Thuật Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng Gà Con Giống
Kỹ Thuật Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng Gà Con Giống
Ngày: 30/08/2013

Chăm sóc, nuôi dưỡng gà con rất quan trọng, có được tỷ lệ nuôi sống cao, gà con màu mỡ đạt được khối lượng cơ thể theo tiêu chuẩn giống sẽ có đàn gà dò hậu bị giống tốt.

Kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng bò đẻ và bê con
Kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng bò đẻ và bê con
Ngày: 08/01/2016

Kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng bò đẻ và bê con

Kỹ thuật úm gà con và chăm sóc gà con giai đoạn từ 1 - 28 ngày tuổi
Kỹ thuật úm gà con và chăm sóc gà con giai đoạn từ 1 - 28 ngày tuổi
Ngày: 27/02/2016

Úm gà con là một trong những khâu rất quan trọng và cần thiết trong quá trình chăn nuôi gà, nó quyết định đến năng suất, chất lượng đàn gà sau này. Nếu để gà con mới nở trong những tuần đầu thiếu nhiệt, gà sẽ yếu dần, tỷ lệ chết cao.

Chăm sóc, nuôi dưỡng gà con không có mẹ
Chăm sóc, nuôi dưỡng gà con không có mẹ
Ngày: 04/03/2016

Sau khi gà nở hết không nên cho ăn trong 24 giờ đầu để gà tiêu hết lòng đỏ. Tuy nhiên, cần cho uống nước bằng cách đặt vài cái ly trong đựng đầy nước sạch úp ngược vào cái đĩa để nước rỉ ra dần.

Kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng dê
Kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng dê
Ngày: 19/03/2016

Kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng dê

Kỹ Thuật Chăm Sóc Nuôi Dưỡng Dê
Kỹ Thuật Chăm Sóc Nuôi Dưỡng Dê
Ngày: 28/08/2012

Lên giống là một biểu hiện sinh lý khi dê đạt đến một tuổi nhất định nào đó. Ðây là điều kiện để dê cái bắt đầu sinh sản.

Kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng bê thời kỳ cai sữa
Kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng bê thời kỳ cai sữa
Ngày: 09/01/2016

http://nguoichannuoi.vn/ky-thuat-cham-soc-nuoi-duong-be-thoi-ky-cai-sua-fm472.html

Bài 4: Kỹ Thuật Chăm Sóc Nuôi Dưỡng Dê
Bài 4: Kỹ Thuật Chăm Sóc Nuôi Dưỡng Dê
Ngày: 06/01/2011

Dê cái có thể lên giống lại sau 35- 45 ngày sau khi đẻ chúng ta có thể phối giống cho dê nếu thấy rằng thể trạng của dê tốt. Nếu dê cái sau khi đẻ có thể trạng không tốt như đẻ sinh đôi, sinh ba thì chúng ta có thể đợi thời gian lâu hơn tốt nhất là khi cai sữa dê con thì cho phối giống lại cho dê mẹ

Chọn bò cái hướng thịt và kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng
Chọn bò cái hướng thịt và kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng
Ngày: 08/01/2016

Chọn bò cái hướng thịt và kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng

Kỹ Thuật Chăm Sóc Và Nuôi Dưỡng Bê Cái Hướng Sữa Giai Đoạn Bú Sữa
Kỹ Thuật Chăm Sóc Và Nuôi Dưỡng Bê Cái Hướng Sữa Giai Đoạn Bú Sữa
Ngày: 08/08/2013

Ngay sau khi bê được sinh ra, nếu dây rốn không tự đứt, người đỡ đẻ dùng tay trái cầm rốn bê, cách cuống rốn khoảng 10 cm, đồng thời dùng ngón trỏ và ngón cái tay phải vuốt mạnh rốn xuôi về cuống và cắt rốn ở khoảng cách 5 - 6 cm, sau đó sát trùng chỗ cắt bằng cồn iốt 5%.