2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa ky thuat nuoi ca lang vang

2 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.0536 giây.
Kỷ Thuật Nuôi Cá Lăng Vàng Kỷ Thuật Nuôi Cá Lăng Vàng

Cá lăng vàng (lăng nghệ) là một trong những loài cá lăng hiện diện ở các thủy vực nước ngọt và lợ nhẹ thuộc miền đông và đồng bằng sông cửu long. Đây là một trong những loài cá bản địa có thịt thơm ngon…

22/11/2012

Kỹ thuật nuôi cá lăng vàng Kỹ thuật nuôi cá lăng vàng

Cá lăng vàng (lăng nghệ) là một trong những loài cá lăng hiện diện ở các thủy vực nước ngọt và lợ nhẹ thuộc miền đông và đồng bằng sông cửu long. Đây là một trong những loài cá bản địa có thịt thơm ngon…

30/03/2015

Sản phẩm được tài trợ