Tìm kiếm với từ khóa ky thuat nuoi ca tai tuong

31511 kết quả được tìm thấy trong khoảng 5.4148 giây.
Kỹ Thuật Nuôi Cá Tai Tượng
Kỹ Thuật Nuôi Cá Tai Tượng
Ngày: 28/12/2010

Tại Việt Nam cá tai tượng phân bố tự nhiên ở sông Đồng Nai, khu vực La Ngà. Trên thế giới cá tai tượng có ở Borneo, đảo Sumatra (Indonesia), Thái Lan, Campuchia, Lào.

Kỹ thuật nuôi cá tai tượng thương phẩm
Kỹ thuật nuôi cá tai tượng thương phẩm
Ngày: 16/11/2015

Cá tai tượng (danh pháp hai phần: Osphronemus goramy) là một loài cá xương nước ngọt thuộc họ Cá tai tượng (Osphronemidae), sống ở vùng nước lặng, nhiều cây thuỷ sinh, phân bố ở vùng đồng bằng Nam Bộ Việt Nam.

Kỹ thuật nuôi cá tai tượng thương phẩm
Kỹ thuật nuôi cá tai tượng thương phẩm
Ngày: 16/09/2015

Cá tai tượng (danh pháp hai phần: Osphronemus goramy) là một loài cá xương nước ngọt thuộc họ Cá tai tượng (Osphronemidae), sống ở vùng nước lặng, nhiều cây thuỷ sinh, phân bố ở vùng đồng bằng Nam Bộ Việt Nam.

Kỹ Thuật Trồng Keo Tai Tượng
Kỹ Thuật Trồng Keo Tai Tượng
Ngày: 24/01/2011

Đất trồng keo tai tượng cần được phát dọn sạch thực bì quanh hố với đường kính 1 - 1,2 m. Trường hợp trồng rừng tập trung nên phát dọn toàn bộ diện tích là tốt nhất. Hố trồng cây có kích thước 40 x 40 x 40 cm.

Kỹ Thuật Nuôi Cá Bống Tượng
Kỹ Thuật Nuôi Cá Bống Tượng
Ngày: 27/12/2010

Cá cha mẹ phải khỏe mạnh, không dị hình, không nhiễm bệnh, độ tuổi từ 1 tuổi trở lên, trọng lượng trên 200g. Cá không thương tật, mất nhớt, cá không bị mắc câu, mắc lưới, chích điện

Kỹ thuật nuôi cá bống tượng trong ao
Kỹ thuật nuôi cá bống tượng trong ao
Ngày: 17/11/2015

Cá bống tượng là loài lớn nhất trong họ cá bống. Cá sốngnhiều ở các nước có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Ở nước ta cá sinh trưởng và phát triển tốt, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long, quanh năm khí hậu nắng nóng và mưa nhiều rất thích hợp với cá bống tượng.

Kỹ thuật nuôi cá bống tượng trong ao
Kỹ thuật nuôi cá bống tượng trong ao
Ngày: 13/11/2015

Cá bống tượng là loài lớn nhất trong họ cá bống. Cá sốngnhiều ở các nước có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Ở nước ta cá sinh trưởng và phát triển tốt, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long, quanh năm khí hậu nắng nóng và mưa nhiều rất thích hợp với cá bống tượng.

Kỹ Thuật Nuôi Cá Bống Tượng Trong Đất
Kỹ Thuật Nuôi Cá Bống Tượng Trong Đất
Ngày: 27/11/2013

Cá trước khi thả vào ao được tắm bằng nước muối 2-3g/ lít 10-15 phút hoặc formol 25ml/m khối nước, thuốc tím 20g/m khối nước 15-30 phút, nếu còn ký sinh trùng gỡ bằng tay.

Kỹ thuật nuôi cá bống tượng trong bồn
Kỹ thuật nuôi cá bống tượng trong bồn
Ngày: 13/11/2015

Nuôi cá trong bồn có nhiều thuận lợi hơn so với nuôi trong ao đất. Trên cùng một diện tích, nuôi cá trong bồn tuy đầu tư chi phí ban đầu có cao hơn nhiều nhưng năng suất cao hơn gấp nhiều lần so với nuôi trong ao đất.

Kỹ thuật nuôi cá bống tượng trong bồn
Kỹ thuật nuôi cá bống tượng trong bồn
Ngày: 11/09/2015

Nuôi cá trong bồn có nhiều thuận lợi hơn so với nuôi trong ao đất. Trên cùng một diện tích, nuôi cá trong bồn tuy đầu tư chi phí ban đầu có cao hơn nhiều nhưng năng suất cao hơn gấp nhiều lần so với nuôi trong ao đất.