Tìm kiếm với từ khóa ky thuat nuoi ca tre lai

30881 kết quả được tìm thấy trong khoảng 5.4735 giây.
Kỹ thuật nuôi Cá trê phi - Kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá trê - Phần 1
Kỹ thuật nuôi Cá trê phi - Kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá trê - Phần 1
Ngày: 25/08/2016

Kỹ thuật nuôi Cá trê phi - Kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá trê - Phần 1

Kỹ thuật nuôi Cá trê phi - Kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá trê - Phần 2
Kỹ thuật nuôi Cá trê phi - Kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá trê - Phần 2
Ngày: 25/08/2016

Kỹ thuật nuôi Cá trê phi - Kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá trê - Phần 2

Kỹ Thuật Nuôi Cá Trê Lai
Kỹ Thuật Nuôi Cá Trê Lai
Ngày: 17/02/2011

Cá trê lai có thể nuôi đơn, nuôi ghép với các loài cá nuôi khác. Khi nuôi ghép cần chú ý tới qui cỡ cá thể để tránh ảnh hưởng xấu lẫn nhau. Đồng thời cá trê có thể nuôi trong hệ thống chăn nuôi tổng hợp với gà, vịt đạt kết quả tốt

Kỹ thuật nuôi cá thương phẩm trê vàng lai - Phần 1
Kỹ thuật nuôi cá thương phẩm trê vàng lai - Phần 1
Ngày: 25/08/2016

Kỹ thuật nuôi Cá trê phi - Kỹ thuật nuôi cá thương phẩm trê vàng lai

Kỹ thuật nuôi cá thương phẩm trê vàng lai - Phần 2
Kỹ thuật nuôi cá thương phẩm trê vàng lai - Phần 2
Ngày: 25/08/2016

Kỹ thuật nuôi cá thương phẩm trê vàng lai - Phần 2

Kỹ thuật nuôi Cá trê phi - Kỹ thuật nuôi cá trê
Kỹ thuật nuôi Cá trê phi - Kỹ thuật nuôi cá trê
Ngày: 25/08/2016

Kỹ thuật nuôi Cá trê phi - Kỹ thuật nuôi cá trê

Kỹ Thuật Nuôi Cá Trê
Kỹ Thuật Nuôi Cá Trê
Ngày: 17/02/2011

Các loài cá Trê nói chung đều có tính chịu đựng cao với môi trường khắc nghiệt như: ao tù, mương rãnh, nơi có hàm lượng oxygen thấp vì cơ thể cá Trê có cơ quan hô hấp phụ gọi là "hoa khế" giúp cá hô hấp được nhờ khí trời. Cá Trê có đặc tính ăn tạp, thức ăn chủ yếu là động vật.

Kỹ thuật nuôi cá trê
Kỹ thuật nuôi cá trê
Ngày: 06/11/2015

Cá trê dễ nuôi, sinh trưởng nhanh, có thể nuôi trong bể, ao nhỏ vài chục mét vuông đến ao rộng vài trăm mét vuông, nuôi đơn, nuôi ghép đều được.

Kỹ thuật nuôi cá trê
Kỹ thuật nuôi cá trê
Ngày: 16/09/2015

Cá trê dễ nuôi, sinh trưởng nhanh, có thể nuôi trong bể, ao nhỏ vài chục mét vuông đến ao rộng vài trăm mét vuông, nuôi đơn, nuôi ghép đều được.

Kỹ Thuật Nuôi Cá Trê - Phần 2
Kỹ Thuật Nuôi Cá Trê - Phần 2
Ngày: 25/08/2016

Kỹ Thuật Nuôi Cá Trê - Phần 2