Tìm kiếm với từ khóa ky thuat nuoi tom cang xanh trong ao

35975 kết quả được tìm thấy trong khoảng 6.0066 giây.
Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trong ao
Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trong ao
Ngày: 24/11/2015

Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trong ao (Địa điểm xây dựng ao nuôi, Tính chất đất, Công trình ao nuôi, Chuẩn bị ao…), một số trở ngại thường gặp trong nuôi tôm càng xanh (Bệnh đóng rong, Bệnh đen mang).

Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trong ao
Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trong ao
Ngày: 10/09/2015

Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trong ao (Địa điểm xây dựng ao nuôi, Tính chất đất, Công trình ao nuôi, Chuẩn bị ao…), một số trở ngại thường gặp trong nuôi tôm càng xanh (Bệnh đóng rong, Bệnh đen mang).

Kỹ Thuật Nuôi Tôm Càng Xanh Trong Ao
Kỹ Thuật Nuôi Tôm Càng Xanh Trong Ao
Ngày: 23/11/2013

Chọn lựa địa điểm a. Địa điểm sử dụng ao nuôi. Ao nuôi tôm càng xanh thường được xây dựng ở vùng gần kinh rạch nơi có thể trao đổi nước dễ dàng có thể bằng thủy triều hay máy bơm. Nói chung nguồn nước cần ổn định về c số lượng và chất lượng như 7-8, nhiệt độ 26-32oC và Oxy hòa tan > 3mg/L. Đặc biệt là không bị nhiễm bẩn bởi chất thi công nghiệp hay hóa chất trong nông nghiệp. Những khu vực nguồn nước bị nhiễm mặn nhẹ (thấp hơn 10%o) vẫn có thể nuôi…

Kỹ thuật ương, nuôi tôm càng xanh trong ao đất
Kỹ thuật ương, nuôi tôm càng xanh trong ao đất
Ngày: 21/12/2015

Ở những ao nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng có thể thả nuôi luân canh với tôm càng xanh ở thời điểm nước ngọt để gia tăng lợi nhuận trên cùng diện tích ao nuôi và nhất là cắt mầm bệnh tôm nuôi nước lợ ở vụ nuôi sau.

Kỹ thuật ương, nuôi thương phẩm tôm càng xanh trong ao đất
Kỹ thuật ương, nuôi thương phẩm tôm càng xanh trong ao đất
Ngày: 29/07/2015

Mặc dù, tôm càng xanh là đối tượng thủy sản nuôi không đem lại lợi nhuận cao như đối với tôm nuôi nước lợ nhưng ít rủi ro dịch bệnh và có hiệu quả ổn định. Do đó, ở những vùng có điều kiện nuôi đối tượng này hay ở những ao nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng có thể thả nuôi luân canh với tôm càng xanh ở thời điểm nước ngọt để gia tăng lợi nhuận trên cùng diện tích ao nuôi và nhất là cắt mầm bệnh tôm nuôi nước lợ ở vụ nuôi sau.

Kỹ thuật ương, nuôi thương phẩm tôm càng xanh trong ao đất
Kỹ thuật ương, nuôi thương phẩm tôm càng xanh trong ao đất
Ngày: 18/11/2015

Mặc dù, tôm càng xanh là đối tượng thủy sản nuôi không đem lại lợi nhuận cao như đối với tôm nuôi nước lợ nhưng ít rủi ro dịch bệnh và có hiệu quả ổn định.

Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh ở mương - ao
Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh ở mương - ao
Ngày: 17/03/2015

I. CHỌN MƯƠNG - AO - SÔNG ĐỂ NUÔI TCX - Nơi có môi trường nước thích hợp cho sinh sông của tôm suốt thời gian nuôi (theo đặc điểm sinh thái và môi trường sống của tôm).

Kỹ Thuật Nuôi Tôm Càng Xanh Ở Mương - Ao
Kỹ Thuật Nuôi Tôm Càng Xanh Ở Mương - Ao
Ngày: 03/03/2013

Nơi có môi trường nước thích hợp cho sinh sông của tôm suốt thời gian nuôi (theo đặc điểm sinh thái và môi trường sống của tôm).

Kỹ thuật ương tôm càng xanh trong ao nổi lót bạt
Kỹ thuật ương tôm càng xanh trong ao nổi lót bạt
Ngày: 24/11/2015

Tôm càng xanh (tên khoa học Macrobrachium rosenbergii), còn gọi là tôm lớn nước ngọt hay tôm Malaysia (theo cách gọi của người Âu-Mỹ), là một loài tôm nước ngọt có nguồn gốc ở vùng Thái Bình Dương – Ấn Độ Dương và bắc Úc.

Kỹ thuật ương tôm càng xanh trong ao nổi lót bạt
Kỹ thuật ương tôm càng xanh trong ao nổi lót bạt
Ngày: 10/09/2015

Tôm càng xanh (tên khoa học Macrobrachium rosenbergii), còn gọi là tôm lớn nước ngọt hay tôm Malaysia (theo cách gọi của người Âu-Mỹ), là một loài tôm nước ngọt có nguồn gốc ở vùng Thái Bình Dương – Ấn Độ Dương và bắc Úc. Loài này (cũng như các loài khác thuộc chi Macrobrachium) có tầm quan trọng thương mại nhờ các giá trị dinh dưỡng của nó như là một nguồn thực phẩm có giá trị.