Tìm kiếm với từ khóa ky thuat san xuat cua giong phan3

33375 kết quả được tìm thấy trong khoảng 5.0821 giây.
Kỹ Thuật Sản Xuất Cua Giống
Kỹ Thuật Sản Xuất Cua Giống
Ngày: 20/02/2013

Trại sản xuất cua giống nên xây dụng ở gần biển, có nguồn nước tốt, ở vùng đầm phá, rừng ngập măn ven biển có nhiều cua sinh sống, gân vùng nuôi cua, có điều kiện giao thông thuận lợi, có nguồn điện lưới quốc gia, an ninh tốt.

Kỹ thuật sản xuất cua giống
Kỹ thuật sản xuất cua giống
Ngày: 04/04/2015

Trại sản xuất cua giống nên xây dụng ở gần biển, có nguồn nước tốt, ở vùng đầm phá, rừng ngập măn ven biển có nhiều cua sinh sống, gân vùng nuôi cua, có điều kiện giao thông thuận lợi, có nguồn điện lưới quốc gia, an ninh tốt.

Kỹ Thuật Sản Xuất Cua Giống (Phần 3)
Kỹ Thuật Sản Xuất Cua Giống (Phần 3)
Ngày: 25/12/2010

Công việc ương nuôi ấu trùng Zoea 1 thành cua bột 1 là công đoạn quan trọng và đòi hỏi nhiều yếu tố kỹ thuật sinh học chặt chẽ. Có thể ương nuôi ấu trùng thành cua bột trong ao đất, trong bể xi măng

Kỹ thuật sản xuất cua giống phần 3
Kỹ thuật sản xuất cua giống phần 3
Ngày: 08/07/2015

Công việc ương nuôi ấu trùng Zoea 1 thành cua bột 1 là công đoạn quan trọng và đòi hỏi nhiều yếu tố kỹ thuật sinh học chặt chẽ. Có thể ương nuôi ấu trùng thành cua bột trong ao đất, trong bể xi măng

Kỹ Thuật Sản Xuất Cua Giống (Phần 1)
Kỹ Thuật Sản Xuất Cua Giống (Phần 1)
Ngày: 25/12/2010

Trại sản xuất cua giống nên xây dựng ở gần biển, có nguồn nước biển tốt, ở vùng đầm phá, rừng ngập mặn ven biển có nhiều cua sinh sống, gần vùng nuôi cua, có điều kiện giao thông thuận lợi, có nguồn điện lưới quốc gia, an ninh tốt.

Kỹ thuật sản xuất cua giống phần 1
Kỹ thuật sản xuất cua giống phần 1
Ngày: 08/07/2015

Trại sản xuất cua giống nên xây dựng ở gần biển, có nguồn nước biển tốt, ở vùng đầm phá, rừng ngập mặn ven biển có nhiều cua sinh sống, gần vùng nuôi cua, có điều kiện giao thông thuận lợi, có nguồn điện lưới quốc gia, an ninh tốt.

Kỹ Thuật Sản Xuất Cua Giống (Phần 2)
Kỹ Thuật Sản Xuất Cua Giống (Phần 2)
Ngày: 25/12/2010

Trong điều kiện nuôi vỗ tốt cua cái đã giao vĩ chín sinh dục và đẻ trứng trong ao, lồng, bể xi măng. Vì vậy điều kiện của ao, lồng, bể nuôi vỗ cua ở giai đoạn cuối cần được

Kỹ thuật sản xuất cua giống phần 2
Kỹ thuật sản xuất cua giống phần 2
Ngày: 08/07/2015

Trong điều kiện nuôi vỗ tốt cua cái đã giao vĩ chín sinh dục và đẻ trứng trong ao, lồng, bể xi măng. Vì vậy điều kiện của ao, lồng, bể nuôi vỗ cua ở giai đoạn cuối cần được

Kỹ Thuật Sản Xuất Cua Giống (Phần 4 Và Hết)
Kỹ Thuật Sản Xuất Cua Giống (Phần 4 Và Hết)
Ngày: 25/12/2010

Giai đoạn này chỉ nên ương nuôi cua trong ao đất. Cua bột có hình thái giống cua trưởng thành. Cua thích sống ở đáy, (chất đáy cát pha bùn), hoặc bám vào các thực vật thủy sinh, cua bột có thể sống được ở nước độ mặn 15‰ và thấp hơn, ăn các động vật nhỏ và thức ăn chế biến, rong, tảo.

Kỹ thuật sản xuất cua giống (phần 4 và hết)
Kỹ thuật sản xuất cua giống (phần 4 và hết)
Ngày: 08/07/2015

Giai đoạn này chỉ nên ương nuôi cua trong ao đất. Cua bột có hình thái giống cua trưởng thành. Cua thích sống ở đáy, (chất đáy cát pha bùn), hoặc bám vào các thực vật thủy sinh, cua bột có thể sống được ở nước độ mặn 15‰ và thấp hơn, ăn các động vật nhỏ và thức ăn chế biến, rong, tảo.