Tìm kiếm với từ khóa ky thuat trong dua khom

31196 kết quả được tìm thấy trong khoảng 5.3832 giây.
Kỹ Thuật Trồng Dứa (Khóm)
Kỹ Thuật Trồng Dứa (Khóm)
Ngày: 13/01/2011

Dứa là cây ăn quả nhiệt đới, nguồn gốc ở Nam Mỹ (Brazil, Achentina, Paragoay. Hiện nay trên thế giới, cây dứa được trồng hầu hết các nước nhiệt đới và một số nước á nhiệt đới có mùa sông tương đối ẩm như đảo Hawai, Đài Loan

Kỹ Thuật Trồng Cây Khóm (Dứa) Phần 1
Kỹ Thuật Trồng Cây Khóm (Dứa) Phần 1
Ngày: 05/03/2013

Dứa là cây ăn quả nhiệt đới mới được loài người đưa vào trồng trọt cách cây gần 500 năm. Nhưng đến nay cây dứa đã là một cây được phát triển khá rộng rãi nhất là từ khi phát triển kỹ thuật làm dứa hộp và cuối thế kỷ 19. Cho đến nay hầu hết các nước ở vùng nhiệt đới đều có trồng dứa. Sản lượng dứa trên thế giới tăng lên rất nhanh. Hằng năm tổng sản lượng trên thế giới đạt trên dưới 3 triệu tấn.

Kỹ Thuật Trồng Cây Khóm (Dứa) Phần 2
Kỹ Thuật Trồng Cây Khóm (Dứa) Phần 2
Ngày: 05/03/2013

Dứa hoa hay còn gọi nhiều tên khác: dứa victoria, dứa Tây, dứa Phú Thọ, dứa hoàng hậu, dứa lục,…Đây là một giống nhập nội khoảng năm 1913 được nhập vào nước ta, nay trồng rải rác ở khắp các tỉnh.

Kỹ Thuật Trồng Cây Khóm (Dứa) Phần 6
Kỹ Thuật Trồng Cây Khóm (Dứa) Phần 6
Ngày: 05/03/2013

Một trong những khó khăn thường gặp ở những vùng trồng dứa tập trung trên một diện tích lớn là vấn để thu hoạch. Do thời gian chín tự nhiên của dứa rất tập trung và dồn dập trong một thời gian ngắn (chỉ trong hai tháng 6 và 7 có tới 80 -90% tổng sản lượng dứa được thu hoạch đối với dứa ta) cho nên đã gây ra những khó khăn lớn về các mặt.

Kỹ Thuật Trồng Cây Khóm (Dứa) Phần 4
Kỹ Thuật Trồng Cây Khóm (Dứa) Phần 4
Ngày: 05/03/2013

Thời vụ trồng dứa không yêu cầu chặt chẽ như một số cây trồng khác. Có thể trồng dứa vào bất kỳ thời gian nào trong năm cũng được và đến có thể dễ dàng đạt được tỷ lệ sống khá cao, vẫn ra hoa kết quả bình thường. Tuy vậy do yêu cầu thực tế về nhân lực và cây giống, nên vẫn hình thành một số thời vụ nhất định.

Kỹ Thuật Trồng Cây Khóm (Dứa) Phần 7
Kỹ Thuật Trồng Cây Khóm (Dứa) Phần 7
Ngày: 05/03/2013

Dứa là một cây ít bị sâu bệnh phá hại so với nhiều loại cây trồng khác. Tuy vậy ở hầu khắp các vùng trống dứa trên thế giới. người ta đều thấy dứa thường bị hại bởi rệp sáp và bệnh héo. Đặt biệt rệp sáp và bệnh héo thường xuất hiện cùng nhau và có quan hệ mật thiết với nhau.

Kỹ Thuật Trồng Cây Khóm (Dứa) Phần 3
Kỹ Thuật Trồng Cây Khóm (Dứa) Phần 3
Ngày: 05/03/2013

Chọn những vùng có điều kiện đất đai và khi hậu phù hợp với yêu cẩu của cây dứa, nhất là về địa hình thuận lợi, cao và thoát nước, không bị ảnh hường của nước ngầm, không bị sương muối, lũ lụt phá hại. Cũng cẩn chú ý trống dứa trên những loại đất có thành phần cơ giới nhẹ, đất xốp thoảng khí.

Kỹ Thuật Trồng Cây Khóm (Dứa) Phần 5
Kỹ Thuật Trồng Cây Khóm (Dứa) Phần 5
Ngày: 05/03/2013

Lượng phân bón nhiều hay ít phụ thuộc và đất tốt hay xấu, mật độ trồng dãy hay thưa và cũng còn phụ thuộc vào giống dứa có chịu được phân bón hay không

Kỹ thuật trồng Dứa (khóm) - Đặc tính sinh học
Kỹ thuật trồng Dứa (khóm) - Đặc tính sinh học
Ngày: 27/08/2016

Dứa là cây ăn quả nhiệt đới, nguồn gốc ở Nam Mỹ (Brazil, Achentina, Paragoay.

Kỹ thuật trồng Dứa (khóm) - Trồng và chăm sóc
Kỹ thuật trồng Dứa (khóm) - Trồng và chăm sóc
Ngày: 27/08/2016

Kỹ thuật trồng Dứa (khóm) - Trồng và chăm sóc