Tìm kiếm với từ khóa nuoi ca tre lai trong ho lot bat

38538 kết quả được tìm thấy trong khoảng 7.3686 giây.
Nuôi Cá Trê Lai Trong Hồ Lót Bạt
Nuôi Cá Trê Lai Trong Hồ Lót Bạt
Ngày: 17/02/2011

Nhận thấy nuôi bằng ao đất môi trường nước thường bị ô nhiễm, việc thay nước khó khăn, dễ sinh dịch bệnh... nên anh Bé xây hồ, lót bạt nuôi cá trê lai

Huyện Phước Long (Bạc Liêu) Nuôi Ếch Lai Kết Hợp Cá Trê Vàng Mỗi Hộ Lãi 4 Triệu Đồng
Huyện Phước Long (Bạc Liêu) Nuôi Ếch Lai Kết Hợp Cá Trê Vàng Mỗi Hộ Lãi 4 Triệu Đồng
Ngày: 12/08/2014

Trung tâm Thực nghiệm và chuyển giao khoa học - kỹ thuật huyện Phước Long (Bạc Liêu) vừa tổ chức hội thảo tổng kết mô hình nuôi ếch lai kết hợp nuôi cá trê vàng trong mùng lưới. Mô hình thực hiện thí điểm tại 2 xã Vĩnh Phú Đông và Hưng Phú.

Nuôi Cá Kèo Trong Ao Lót Bạt
Nuôi Cá Kèo Trong Ao Lót Bạt
Ngày: 18/02/2011

Mô hình nuôi cá kèo trong ao lót bạt của hộ ông Bùi Thành Công ở ấp Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải- Trà Vinh được thực hiện trên diện tích 200m2.

Nuôi cá kèo trong ao lót bạt
Nuôi cá kèo trong ao lót bạt
Ngày: 01/04/2015

Mô hình nuôi cá kèo trong ao lót bạt của hộ ông Bùi Thành Công ở ấp Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải- Trà Vinh được thực hiện trên diện tích 200m2.

Cách-Nuôi Cá Kèo Trong Ao Lót Bạt
Cách-Nuôi Cá Kèo Trong Ao Lót Bạt
Ngày: 18/02/2011

Mô hình nuôi cá kèo trong ao lót bạt của hộ ông Bùi Thành Công ở ấp Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải- Trà Vinh được thực hiện trên diện tích 200m2.

Nuôi Cá Lóc Trong Bể Lót Bạt Nylon
Nuôi Cá Lóc Trong Bể Lót Bạt Nylon
Ngày: 05/08/2013

Xử lý nước thuốc để tắm cá trước lúc thả, biện pháp tốt được anh Nguyễn Văn Bình áp dụng Thời gian qua nhiều địa phương ở các tỉnh ĐBSCL đã phát triển mạnh mô hình nuôi thuỷ sản ở nông hộ theo hình thức làm bể lót bạt nylon trên sân vườn hay dùng lưới làm vèo dưới ao, hiệu quả thu được lợi nhuận khá cao.

Nuôi cá lóc trong bể lót bạt nylon
Nuôi cá lóc trong bể lót bạt nylon
Ngày: 20/03/2015

Xử lý nước thuốc để tắm cá trước lúc thả, biện pháp tốt được anh Nguyễn Văn Bình áp dụng Thời gian qua nhiều địa phương ở các tỉnh ĐBSCL đã phát triển mạnh mô hình nuôi thuỷ sản ở nông hộ theo hình thức làm bể lót bạt nylon trên sân vườn hay dùng lưới làm vèo dưới ao, hiệu quả thu được lợi nhuận khá cao.

Mô Hình Nuôi Cá Lóc Trong Bể Lót Bạt
Mô Hình Nuôi Cá Lóc Trong Bể Lót Bạt
Ngày: 15/03/2014

Sở Khoa học và Công nghệ An Giang vừa nghiệm thu mô hình nuôi cá lóc trong bể lót bạt bằng thức ăn công nghiệp và bán công nghiệp, hạ giá thành sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập cho người nuôi cá.

Mô hình nuôi cá lóc trong bể lót bạt
Mô hình nuôi cá lóc trong bể lót bạt
Ngày: 21/03/2015

Sở Khoa học và Công nghệ An Giang vừa nghiệm thu mô hình nuôi cá lóc trong bể lót bạt bằng thức ăn công nghiệp và bán công nghiệp, hạ giá thành sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập cho người nuôi cá.

Mô hình nuôi cá kèo trong ao lót bạt
Mô hình nuôi cá kèo trong ao lót bạt
Ngày: 14/10/2015

Long Vĩnh là một xã thuộc huyện Duyên Hải (Trà Vinh), là địa bàn ngập mặn quanh năm, kinh tế chủ yếu của người dân là nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm sú, cua… Tuy nhiên trong quá trình nuôi các con giống người nuôi cũng gặp không ít rủi ro.