Tìm kiếm với từ khóa nuoi tom the chan trang trong ao nuoc ngot

36903 kết quả được tìm thấy trong khoảng 6.8954 giây.
Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng Trong Ao Nước Ngọt
Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng Trong Ao Nước Ngọt
Ngày: 19/12/2010

Tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) đã được đưa vào nuôi thử nghiệm trong ao nước ngọt trong thời gian từ tháng 6 - 9/2001 tại trại nuôi cá chình ở thị trấn Bạch Ðường, khu Hàn Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Dưới đây là kỹ thuật và các kết quả nghiên cứu nuôi thử nghiệm chúng tôi giới thiệu để bạn đọc tham khảo.

Không Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng Trong Vùng Nước Ngọt
Không Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng Trong Vùng Nước Ngọt
Ngày: 04/06/2014

Việc nuôi tôm thẻ chân trắng (TCT) trong vùng nước ngọt sẽ ảnh hưởng đến diện tích trồng lúa và cây trồng khác xung quanh; tác động rất lớn đến môi trường và đa dạng sinh học…

Cảnh Báo Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng Trong Vùng Nước Ngọt
Cảnh Báo Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng Trong Vùng Nước Ngọt
Ngày: 03/06/2014

Thứ trưởng Tám đề nghị tăng cường kiểm tra. Theo đó, đối với những trường hợp trót nuôi thả thì sau khi thu hoạch không để nuôi thả trở lại, không để phát sinh thêm trường hợp nuôi mới…

Mô hình nuôi tôm chân trắng kết hợp tôm càng xanh trong môi trường nước ngọt
Mô hình nuôi tôm chân trắng kết hợp tôm càng xanh trong môi trường nước ngọt
Ngày: 18/11/2015

Xã Phú Long, huyện Bình Đại đã được quy hoạch là vùng ngọt hóa. Do các công trình thủy lợi chưa khép kín hoàn toàn nên còn ảnh hưởng xâm nhập mặn (khoảng tháng 4-6 hàng năm), độ mặn tối đa 8%o, nên một số người dân đào ao nuôi tôm nước lợ.

Mô hình nuôi tôm chân trắng kết hợp tôm càng xanh trong môi trường nước ngọt
Mô hình nuôi tôm chân trắng kết hợp tôm càng xanh trong môi trường nước ngọt
Ngày: 28/08/2015

Xã Phú Long, huyện Bình Đại đã được quy hoạch là vùng ngọt hóa. Do các công trình thủy lợi chưa khép kín hoàn toàn nên còn ảnh hưởng xâm nhập mặn (khoảng tháng 4-6 hàng năm), độ mặn tối đa 8%o, nên một số người dân đào ao nuôi tôm nước lợ.

Mô Hình Nuôi Tôm Chân Trắng Kết Hợp Tôm Càng Xanh Trong Môi Trường Nước Ngọt
Mô Hình Nuôi Tôm Chân Trắng Kết Hợp Tôm Càng Xanh Trong Môi Trường Nước Ngọt
Ngày: 24/11/2014

Xã Phú Long, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đã được quy hoạch là vùng ngọt hóa. Do các công trình thủy lợi chưa khép kín hoàn toàn nên còn ảnh hưởng xâm nhập mặn (khoảng tháng 4 - 6 hàng năm), độ mặn tối đa 8%o, nên một số người dân đào ao nuôi tôm nước lợ.

Phú Yên Không Thả Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng Trong Vùng Nước Ngọt
Phú Yên Không Thả Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng Trong Vùng Nước Ngọt
Ngày: 02/07/2014

UBND Tỉnh Phú Yên yêu cầu ngành Nông nghiệp và PTNT, UBND các địa phương đẩy mạnh việc tuyên truyền để người dân nắm được những tác động, ảnh hưởng đến môi trường, đa dạng sinh học, cũng như hiệu quả kinh tế đối với việc nuôi tôm chân trắng trong vùng nước ngọt, ngăn chặn kịp thời những tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân.

UBND Tỉnh Long An Yêu Cầu Không Nuôi Tôm Chân Trắng Trong Vùng Nước Ngọt
UBND Tỉnh Long An Yêu Cầu Không Nuôi Tôm Chân Trắng Trong Vùng Nước Ngọt
Ngày: 01/07/2014

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở ngành và địa phương thực hiện đúng theo Quy hoạch phát triển nuôi tôm nước lợ đến năm 2020 tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt và Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Long An đến năm 2020.

Bí quyết nuôi thành công tôm nước mặn trong ao nước ngọt - Lý thuyết đến thực tiễn
Bí quyết nuôi thành công tôm nước mặn trong ao nước ngọt - Lý thuyết đến thực tiễn
Ngày: 05/04/2016

Các trại nuôi tôm thẻ, tôm sú trong ao nước ngọt thường chỉ thành công 2-3 vụ đầu tiên. Những vụ nuôi tiếp theo các ao tôm này thường gặp phải các vấn đề nghiêm trọng giống nhau như bệnh mềm vỏ, vỏ xanh, tôm không đồng đều kích cở hay tình trạng tôm chết kéo dài trong suốt quá trình nuôi. Vậy nguyên nhân của tình trạng này là gì?

Bí quyết nuôi thành công tôm nước mặn trong ao nước ngọt lý thuyết đến thực tiễn
Bí quyết nuôi thành công tôm nước mặn trong ao nước ngọt lý thuyết đến thực tiễn
Ngày: 09/09/2015

Các trại nuôi tôm thẻ, tôm sú trong ao nước ngọt thường chỉ thành công 2-3 vụ đầu tiên. Những vụ nuôi tiếp theo các ao tôm này thường gặp phải các vấn đề nghiêm trọng giống nhau như bệnh mềm vỏ, vỏ xanh, tôm không đồng đều kích cở hay tình trạng tôm chết kéo dài trong suốt quá trình nuôi. Vậy nguyên nhân của tình trạng này là gì?