Tìm kiếm với từ khóa quy trinh nuoi tom su tham canh ban tham canh

29251 kết quả được tìm thấy trong khoảng 4.9403 giây.
Quy Trình Nuôi Tôm Sú Thâm Canh Và Bán Thâm Canh
Quy Trình Nuôi Tôm Sú Thâm Canh Và Bán Thâm Canh
Ngày: 07/07/2013

Dựa trên nền tảng quy trình nuôi tôm thâm canh - bán thâm canh (TC-BTC) mà các ban, ngành chuyên môn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo;

Quy trình nuôi tôm sú thâm canh và bán thâm canh
Quy trình nuôi tôm sú thâm canh và bán thâm canh
Ngày: 12/03/2015

Dựa trên nền tảng quy trình nuôi tôm thâm canh - bán thâm canh (TC-BTC) mà các ban, ngành chuyên môn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo;

Quy Trình Nuôi Tôm Sú Thâm Canh, Bán Thâm Canh
Quy Trình Nuôi Tôm Sú Thâm Canh, Bán Thâm Canh
Ngày: 13/11/2011

Để giúp người nuôi hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro do dịch bệnh Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Bạc Liêu khuyến cáo quy trình nuôi tôm Thâm canh - Bán thâm canh đang áp dụng thành công cho đối tượng tôm sú, tôm thẻ chân trắng như sau

Quy Trình Nuôi Tôm Sú, Tôm Thẻ Chân Trắng Thâm Canh - Bán Thâm Canh Tại Bạc Liêu
Quy Trình Nuôi Tôm Sú, Tôm Thẻ Chân Trắng Thâm Canh - Bán Thâm Canh Tại Bạc Liêu
Ngày: 08/03/2014

Dựa trên nền tảng quy trình nuôi tôm thâm canh - bán thâm canh (TC-BTC) mà các ban, ngành chuyên môn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo;

Quy Trình Nuôi Tôm Sú, Tôm Thẻ Chân Trắng Thâm Canh - Bán Thâm Canh
Quy Trình Nuôi Tôm Sú, Tôm Thẻ Chân Trắng Thâm Canh - Bán Thâm Canh
Ngày: 15/02/2012

Dựa trên nền tảng quy trình nuôi tôm thâm canh - bán thâm canh (TC-BTC) mà các ban, ngành chuyên môn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo;

Quy trình nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng thâm canh - bán thâm canh
Quy trình nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng thâm canh - bán thâm canh
Ngày: 13/03/2015

Dựa trên nền tảng quy trình nuôi tôm thâm canh - bán thâm canh (TC-BTC) mà các ban, ngành chuyên môn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo;

Quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh
Quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh
Ngày: 13/03/2015

Dựa trên nền tảng quy trình nuôi tôm thâm canh (công nghiệp) - bán thâm canh (bán công nghiệp) mà các ban, ngành chuyên môn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo;

Quy Trình Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng Thâm Canh, Bán Thâm Canh
Quy Trình Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng Thâm Canh, Bán Thâm Canh
Ngày: 13/11/2011

Sau khi lấy đủ mực nước trong ao, để ổn định 2 - 3 ngày. Những hộ diện tích ít không có hệ thống ao lắng, ao chứa cần để ổn định nước trong ao 10 - 20 ngày) tiến hành diệt giáp xác bằng sản phẩm chuyên dùng trong nuôi thủy sản (không chứa các chất cấm sử dụng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Quy trình nuôi tôm thâm canh bán thâm canh
Quy trình nuôi tôm thâm canh bán thâm canh
Ngày: 11/05/2015

Quy trình này mang lại hiệu quả cao đối với vùng nuôi có kênh cấp, kênh thoát riêng biệt đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho nhu cầu thả nuôi, hạn chế dịch bệnh.

Kỹ thuật nuôi tom sú thâm canh và bán thâm canh
Kỹ thuật nuôi tom sú thâm canh và bán thâm canh
Ngày: 30/06/2015

1/Chọn Lựa Ao Và Mùa Vụ Nuôi: - Thiết kế ao lắng chiếm 30% diện tích so với ao nuôi - Chọn ao nuôi có diện tích 3000-5000 m2,dễ chăm sóc quản lí.