Tìm kiếm với từ khóa hieu qua mo hinh nuoi ghep ca ro phi don tinh theo quy trinh gap

36268 kết quả được tìm thấy trong khoảng 7.0253 giây.
Hiệu Quả Mô Hình Nuôi Ghép Cá Rô Phi Đơn Tính Theo Quy Trình GAP
Hiệu Quả Mô Hình Nuôi Ghép Cá Rô Phi Đơn Tính Theo Quy Trình GAP
Ngày: 08/04/2012

Năm 2011, Trung tâm Khuyến nông Hải Dương đã triển khai mô hình nuôi ghép cá rô phi đơn tính theo quy trình VietGAP tại 4 điểm: xã Tái Sơn, Quang Phục - huyện Tứ Kỳ, xã An Đức - huyện Ninh Giang, xã Phú Điền - huyện Nam Sách. Quy mô của mô hình: 2,0 ha và 6 hộ tham gia, mật độ nuôi 2 con/m2.

Hiệu quả mô hình nuôi ghép cá rô phi đơn tính theo quy trình gap
Hiệu quả mô hình nuôi ghép cá rô phi đơn tính theo quy trình gap
Ngày: 24/03/2015

Năm 2011, Trung tâm Khuyến nông Hải Dương đã triển khai mô hình nuôi ghép cá rô phi đơn tính theo quy trình VietGAP tại 4 điểm: xã Tái Sơn, Quang Phục - huyện Tứ Kỳ, xã An Đức - huyện Ninh Giang, xã Phú Điền - huyện Nam Sách. Quy mô của mô hình: 2,0 ha và 6 hộ tham gia, mật độ nuôi 2 con/m2.

Hiệu Quả Của Mô Hình Nuôi Ghép Cá Rô Phi Đơn Tính Đực Theo Hướng VietGAP
Hiệu Quả Của Mô Hình Nuôi Ghép Cá Rô Phi Đơn Tính Đực Theo Hướng VietGAP
Ngày: 10/05/2014

Năm 2013, được sự hỗ trợ Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia, Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa được thực hiện mô hình nuôi ghép cá rô phi đơn tính đực theo hướng VietGAP tại xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc và xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc.

Kiểm Tra Mô Hình Nuôi Ghép Cá Rô Phi Đơn Tính Đực Là Chính Theo Hướng GAP
Kiểm Tra Mô Hình Nuôi Ghép Cá Rô Phi Đơn Tính Đực Là Chính Theo Hướng GAP
Ngày: 10/06/2012

Ngày 30/5/2012, đoàn cán bộ của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia đã tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai mô hình nuôi ghép cá rô phi đơn tính đực theo hướng GAP trong ao tại tỉnh Hải Dương và Bắc Ninh.

Phát Triển Mô Hình Cá Rô Phi Đơn Tính Hướng Quy Trình GAP
Phát Triển Mô Hình Cá Rô Phi Đơn Tính Hướng Quy Trình GAP
Ngày: 15/07/2013

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Dương vừa hỗ trợ cho nông dân xã Long Tân (Dầu Tiếng) thực hiện Dự án khuyến nông Trung ương “Phát triển nuôi cá rô phi đơn tính đực hướng quy trình GAP”. Bước đầu, Trung tâm Khuyến nông tỉnh chọn 3 hộ ở ấp Bờ Cảng có đủ điều kiện về ao nuôi, nhân lực, kinh phí và tự nguyện cùng đầu tư làm điểm, với quy mô 10.000m2.

Tập Huấn Nuôi Ghép Cá Rô Phi Đơn Tính Đực Theo Quy Trình VietGAP
Tập Huấn Nuôi Ghép Cá Rô Phi Đơn Tính Đực Theo Quy Trình VietGAP
Ngày: 09/09/2013

Ngày 29/8/2013, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng tổ chức tập huấn lần 2 mô hình nuôi ghép cá rô phi đơn tính đực khu vực miền núi theo quy trình GAP tại hội trường Trung tâm Nông nghiệp huyện Lâm Hà.

Mô Hình Nuôi Cá Rô Phi Thương Phẩm Theo Quy Trình GAP Tại Ba Bể (Bắc Kạn)
Mô Hình Nuôi Cá Rô Phi Thương Phẩm Theo Quy Trình GAP Tại Ba Bể (Bắc Kạn)
Ngày: 09/02/2013

Ba Bể (Bắc Kạn) là một địa phương có thế mạnh về diện tích mặt nước nuôi thuỷ sản chính vì vậy để đáp ứng nhu cầu nuôi thủy sản cho năng suất cao, tạo ra các loại cá sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phù hợp với môi trường và khả năng đầu tư thâm canh của người dân trên địa bàn, năm 2012, Trung tâm Khuyến nông khuyến lâm tỉnh đã xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm cá rô phi thương phẩm tại huyện Ba Bể theo quy trình GAP bước đầu mang lại…

Mô Hình Nuôi Cá Rô Phi Thương Phẩm Theo Quy Trình GAP Tại Ba Bể (Bắc Kạn)
Mô Hình Nuôi Cá Rô Phi Thương Phẩm Theo Quy Trình GAP Tại Ba Bể (Bắc Kạn)
Ngày: 09/02/2013

Ba Bể (Bắc Kạn) là một địa phương có thế mạnh về diện tích mặt nước nuôi thuỷ sản chính vì vậy để đáp ứng nhu cầu nuôi thủy sản cho năng suất cao, tạo ra các loại cá sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phù hợp với môi trường và khả năng đầu tư thâm canh của người dân trên địa bàn, năm 2012, Trung tâm Khuyến nông khuyến lâm tỉnh đã xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm cá rô phi thương phẩm tại huyện Ba Bể theo quy trình GAP bước đầu mang lại…

Hiệu Quả Từ Mô Hình Nuôi Ghép Cá Rô Phi Đơn Tính Đực Khu Vực Miền Núi
Hiệu Quả Từ Mô Hình Nuôi Ghép Cá Rô Phi Đơn Tính Đực Khu Vực Miền Núi
Ngày: 23/10/2013

Năm 2013 Trung tâm Khuyến nông Lai Châu triển khai mô hình nuôi ghép cá rô phi đơn tính đực khu vực miền núi nằm trong dự án phát triển nuôi cá rô phi đơn tính đực quy trình GAP tại thị trấn Tân Uyên và xã Thân Thuộc huyện Tân Uyên, quy mô 01 ha với 13 hộ nông dân tham gia.

Thành Công Từ Mô Hình Nuôi Cá Rô Phi Đơn Tính Theo Hướng GAP
Thành Công Từ Mô Hình Nuôi Cá Rô Phi Đơn Tính Theo Hướng GAP
Ngày: 22/08/2012

Năm 2012, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư (TTKNKN) Quảng Trị đã triển khai mô hình nuôi cá rô phi đơn tính theo hướng GAP tại phường Đông Lễ - TP. Đông Hà, xã Hải Lệ - TX. Quảng Trị, xã Hải Thượng – huyện Hải Lăng. Quy mô của mô hình là 01 ha với 3 hộ tham gia, mật độ thả nuôi 2,5 con/m2. Tổng kinh phí của mô hình là hơn 80 triệu đồng, trong đó TTKNKN hỗ trợ 100% con giống và 30% thức ăn.