Tìm kiếm với từ khóa ky thuat nuoi ca ro phi don tinh duc

32117 kết quả được tìm thấy trong khoảng 5.3476 giây.
Kỹ thuật nuôi cá rô phi đơn tính
Kỹ thuật nuôi cá rô phi đơn tính
Ngày: 24/03/2015

1. Chuẩn bị ao nuôi: Là khâu quan trọng để tạo ra nhiều thức ăn tự nhiên cho cá trong suốt vụ nuôi.

Kỹ thuật nuôi cá rô phi tính đực
Kỹ thuật nuôi cá rô phi tính đực
Ngày: 23/03/2015

1. Chuẩn bị ao nuôi: Là khâu quan trọng để tạo ra nhiều thức ăn tự nhiên cho cá trong suốt vụ nuôi.

Kỹ Thuật Nuôi Cá Rô Phi Tính Đực
Kỹ Thuật Nuôi Cá Rô Phi Tính Đực
Ngày: 07/12/2011

Đối với ao nuôi luân canh, xen vụ, một vụ tôm-một vụ cá với mật độ 1-2 con/m2 thì việc chuẩn bị ao nuôi trở nên đơn giản, nhưng chú ý đến vấn đề diệt cá tạp, rắn nước. Có thể bón thêm vôi sống được xay trực tiếp từ đá vôi, vỏ sò, ốc … số lượng từ 300-500 kg/ha và phân hữu cơ (phân heo, gà, trâu, bò …) ủ thật hoai, bón lót vào nền đáy ao từ 300-500 kg/ha

Kỹ Thuật Nuôi Cá Rô Phi Đơn Tính
Kỹ Thuật Nuôi Cá Rô Phi Đơn Tính
Ngày: 22/11/2013

-Đối với ao nuôi luân canh, xen vụ, một vụ tôm-một vụ cá với mật độ 1-2 con/m2 thì việc chuẩn bị ao nuôi trở nên đơn giản, nhưng chú ý đến vấn đề diệt cá tạp, rắn nước. Có thể bón thêm vôi sống được xay trực tiếp từ đá vôi, vỏ sò, ốc … số lượng từ 300-500 kg/ha và phân hữu cơ (phân heo, gà, trâu, bò …) ủ thật hoai, bón lót vào nền đáy ao từ 300-500 kg/ha.

Kỹ Thuật Nuôi Cá Rô Phi Đơn Tính Đực
Kỹ Thuật Nuôi Cá Rô Phi Đơn Tính Đực
Ngày: 05/01/2012

Đối với ao nuôi luân canh, xen vụ, một vụ tôm-một vụ cá với mật độ 1-2 con/m2 thì việc chuẩn bị ao nuôi trở nên đơn giản, nhưng chú ý đến vấn đề diệt cá tạp, rắn nước. Có thể bón thêm vôi sống được xay trực tiếp từ đá vôi, vỏ sò, ốc … số lượng từ 300-500 kg/ha và phân hữu cơ (phân heo, gà, trâu, bò …) ủ thật hoai, bón lót vào nền đáy ao từ 300-500 kg/ha.

Kỹ thuật nuôi cá rô phi đơn tính thương phẩm
Kỹ thuật nuôi cá rô phi đơn tính thương phẩm
Ngày: 20/11/2015

Kỹ thuật nuôi cá rô phi đơn tính thương phẩm không có gì phức tạp. Tuy nhiên, muốn nuôi đạt kết quả cao bạn cần tuân thủ nghiêm các qui trình kỹ thuật.

Kỹ thuật nuôi cá rô phi đơn tính thương phẩm
Kỹ thuật nuôi cá rô phi đơn tính thương phẩm
Ngày: 09/03/2015

Kỹ thuật nuôi cá rô phi đơn tính thương phẩm không có gì phức tạp. Tuy nhiên, muốn nuôi đạt kết quả cao bạn cần theo đúng những hướng dẫn dưới đây

Kỹ Thuật Nuôi Cá Rô Phi Đơn Tính Trong Ao Đất
Kỹ Thuật Nuôi Cá Rô Phi Đơn Tính Trong Ao Đất
Ngày: 25/07/2013

Cá rô phi dễ nuôi, có khả năng thích nghi tốt với sự biến đổi của môi trường. Chúng ăn các loại tảo, động vật nhỏ, mùn bã hữu cơ làm sạch môi trường trong ao nuôi.

Kỹ thuật nuôi cá rô phi đơn tính trong ao đất
Kỹ thuật nuôi cá rô phi đơn tính trong ao đất
Ngày: 24/03/2015

Cá rô phi dễ nuôi, có khả năng thích nghi tốt với sự biến đổi của môi trường. Chúng ăn các loại tảo, động vật nhỏ, mùn bã hữu cơ làm sạch môi trường trong ao nuôi.

Kỹ Thuật Nuôi Cá Rô Phi Đơn Tính Thương Phẩm Ở Ao, Ruộng Như Thế Nào?
Kỹ Thuật Nuôi Cá Rô Phi Đơn Tính Thương Phẩm Ở Ao, Ruộng Như Thế Nào?
Ngày: 30/07/2014

Vùng đồng ruộng nuôi xen canh rô phi cũng phải đào mương, ao khoảng 18 đến 20% diện tích cấy lúa làm nơi trú ẩn cho cá. Mương, ao phải được tát cạn, tẩy dọn, rắc vôi bón lót như trên, để đầu vụ xuân thả cá vào nuôi trước khi cấy lúa.